Начало Здравна медиа Здравни новини Бланките за избор и смяна на личния лекар вече са публикувани в сайта на НЗОК

Бланките за избор и смяна на личния лекар вече са публикувани в сайта на НЗОК

Бланките за избор и смяна на личния лекар вече са публикувани в сайта на НЗОК - изображение
Улеснен е достъпът на гражданите до регистрационните форми (бланките), които се попълват при първоначален, постоянен и временен избор на личен лекар. Досега те можеха да се закупят само на определени места. Бланките вече могат да се изтеглят от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg, в секция „Вие питате".

Два пъти в годината, през месец юни и през месец декември, всяко здравноосигурено лице има право да смени първоначално избрания личен лекар с друг. Tрябва да бъде попълнена „Регистрационна форма за постоянен избор". В нея здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни.

В регистрационната форма се попълват и данните на предишния лекар. От своя страна, новоизбраният лекар попълва своите лични данни и данните на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия си избор. Същите данни се нанасят и в здравноосигурителната книжка на пациента. Тя остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в „Регистрационна форма за постоянен избор".

Смяната на личен лекар може да стане и извън определените за това месеци, ако обстоятелствата го налагат (смяна на постоянния адрес на здравноосигурения, прекратяване на договора за работа с НЗОК на личния лекар или др.).

Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, може да направи първоначален избор по всяко време на годината. За целта трябва да се попълни „Регистрационна форма за първоначален избор на личен лекар". Тя съдържа данни за лицето, които то попълва само.

За деца до 18 години, както и за поставените под пълно или ограничено запрещение, изборът на лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни.

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право да направи временен избор на лекар, който е сключил договор за работа с НЗОК. В такъв случай здравноосигуреното лице има право да получи първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение за първична извънболнична помощ на територията на цялата страна.

За целта трябва да бъде попълнена „Регистрационна форма за временен избор на личен лекар". В нея, освен своите лични данни, здравноосигуреният или негов родител, настойник или попечител, трябва да посочи причината за временната промяна на личен лекар. Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане лицето автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

За Framar.bg:

3.8, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА