Начало Здравна медиа Здравни новини В Пловдив ще се изгради Център за „Персонализирана иновативна медицина“

В Пловдив ще се изгради Център за „Персонализирана иновативна медицина“

В Пловдив ще се изгради Център за „Персонализирана иновативна медицина“ - изображение

На територията на Пловдив ще бъде изграден комплекс за медицински иновации, в който ще се провеждат научни изследвания и технологии, свързани със здравето, на национално и европейско ниво. Ще се разработват иновативни лекарстводоставящи системи за насочено действие, чрез които ще се осъществява основния принцип на персонализираната медицина - „Точното лекарство в точната доза по точното време за точния пациент".

Новата структура ще носи името Център за компетентност "Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“. Бенефициент на проекта е Медицински университет – Пловдив заедно с Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН и ПУ „Паисий Хилендарски“. Европейският фонд за регионално развитие ще финансира с 19 951 215,91 лв. осъществяването на разработката, а от национални източници се предоставят 3 520 802,80 лв. и така общият бюджет е 23 472 018,71 лв.

Във Факултета по фармация на МУ – Пловдив ще бъде създадена лаборатория „Лекарстводоставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“. Тя е единствена по рода си в страната и региона и в нея ще се провеждат научноизследователски дейности. Ще се търси точното лекарство за дадено заболяване, конкретният му реципиент, как ефективно да бъде транспортиран медикамента в стабилно състояние до специфичната таргетна област. Задачата е да се избягват имуногенни и неспецифични взаимодействия, да се предотврати токсичното въздействие на лекарствените вещества върху нормалните клетки и тъкани, както и да се избегнат нежеланите ефекти, присъщи на конвенционалната терапия на онкологичните заболявания.

Проектът ще предостави нови възможности за подобряване на профилактиката и лечението на раковите болести, за осигуряване на ефикасна и ефективна здравна грижа и за подобряване на медицинската практика.

Лабораторията ще бъде оборудвана с високотехнологична апаратура, чрез която се получават и контролират нано- и микроразмерни носители на лекарствени вещества, използвани в противотуморната терапия. Това включва наноразпрашителна сушилня, оборудване за микрокапсулиране, специализирана техника за структурно-морфологично охарактеризиране на получените лекарстводоставящи системи и за изследване на биологични образци. Специалистите ще разполагат с апаратура за клетъчно култивиране, благодарение на която ще могат да се провеждат изпитвания за лекарствена токсичност и биопоносимост, както и ще се постига насочено освобождаване на медикаментите при опитни животни.

Основните апарати ще бъдат разположени в преустроена учебна зала, принадлежаща на Факултета по фармация и намираща се на територията на Медицински колеж при МУ – Пловдив.

Редактор: Ирина Тенева
Източник и снимка: МУ - Пловдив

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА

НОВИНАТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Новини