Начало Здравна медиа Здравни новини Здравната каса ще заплати на лечебните заведения надлимитната дейност за 2016 г.

Здравната каса ще заплати на лечебните заведения надлимитната дейност за 2016 г.

Здравната каса ще заплати на лечебните заведения надлимитната дейност за 2016 г. - изображение

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса обсъди възможността за закупуване на допълнителна дейност по Наредба № 2 от 2016 г. за болнична медицинска помощ (БМП), извършена през периода м. април 2016 г. - м. ноември 2016 г.

Общата стойност на допълнителната отчетена и незаплатена дейност по Наредба № 2 от 2016 г. за БМП, извършена през периода м. април 2016 г. - м. ноември 2016 г. над утвърдените стойности по Приложение 2 към сключените договори с изпълнителите на БМП, е в размер на 18 852,5 хил. лв., като при извършването на съответните дейност (клинични пътеки, амбулаторни процедури) са приложени медицински изделия на стойност 400,3 хил.лв., незаплатени съгласно чл.10, т.2 и чл.14, ал.5 от Правилата по чл.4 от ЗБНЗОК за 2016 г. или обща стойност от 19 252,8 хил. лв.

Съгласно чл.221, ал.18 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО на Надзорния съвет на НЗОК (Решението), в случаите, когато за конкретен изпълнител на БМП се установят незаплатени случаи, при осигурена възможност на средства, Надзорният съвет на НЗОК взема решение за извършване на корекция и закупуване на потвърдените дейности, частично или напълно.

Съгласно чл.221, ал.13 от Решението, РЗОК потвърждава дейностите, като извършва проверка на цялата отчетена месечна дейност на изпълнителя и изготвя доклад до управителя на НЗОК за резултатите от извършените проверки и мотивирано искане за корекции на стойностите.

От 01 ноември 2016 г. в болничната медицинска помощ е в сила и се прилага "Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ". От м. ноември 2016 г., когато системата за автентификация започна да се прилага в болниците, НЗОК отчита намаляване на стойностите на заявената за заплащане болнична медицинска помощ от лечебните заведения. Комплексните мерки, предприети от НЗОК, включително и прилагането на електронната автентификация, дават възможност реални пациенти да получават повече медицински услуги, при намалени разходи от страна на НЗОК.

В тази връзка, Надзорният съвет на НЗОК взе решение за закупуване на допълнителните отчетени и потвърдени дейности от изпълнителите на БМП по сключените им договори за периода на извършване на дейността 01.04.2016 г. – 30.11.2016 г.

Снимка: Novini.bg

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА

НОВИНАТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

НовиниСоциални грижиАнкетиТестовеНормативни актове