Начало Здравна медиа Здравни новини Медицински специалисти от учебни заведения в Ловеч и Силистра обмениха опит

Медицински специалисти от учебни заведения в Ловеч и Силистра обмениха опит

Медицински специалисти от учебни заведения в Ловеч и Силистра обмениха опит - изображение

Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските и учебните заведения от общините Ловеч и Силистра обмениха опит и добри практики.

През първия ден представителите на двете общини взаимно се запознаха с детското и училищното образование в Ловеч и Силистра. На следващия ден бяха посетени здравните кабинети на училища и детски градини.

По време на срещата в ЦДГ "Зора" бе обърнато внимание на здравословното хранене и наболелите проблеми, свързани с приложението на здравното законодателство в областта на организираното хранене на децата, както и ангажимента им да проследяват и контролират факторите на средата, в която се възпитават децата, учебния режим и спортната дейност.

В СОУ "Св. Климент Охридски" медицинските специалисти от училищата обсъдиха едни от основните задачи на медицинския персонал:

  • профилактика и промоция на здравето и провеждане на здравно образование;
  • формиране на убеждения и нагласи за активно отношение към здравето;
  • избор на здравословен начин на живот на учениците.

Коментирано бе участието в регионални и национални здравни програми и проекти, наблюдението на физическото развитие и определяне физическата способност на децата и учениците, регистриране на здравното състояние в здравно-профилактичните карти и изготвяне на анализ въз основа на данните, получени от личния лекар.

На работната среща бе обърнато внимание на професионалното обучение на медицинските специалисти, което в Ловеч е традиция от четири години насам.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА