Начало Здравна медиа Здравни новини НЗОК отчете добри резултати за 2016 година

НЗОК отчете добри резултати за 2016 година

НЗОК отчете добри резултати за 2016 година - изображение

Повишеният контрол, осъществяван чрез Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ, прилагана от 1 ноември 2016 г. в болничната медицинска помощ, както и комплексните мерки, предприети от НЗОК, са в основата на трайната тенденция към намаляване на отчетения брой на здравноосигурените лица, получили медицинска помощ в болница за декември 2016 г.

През октомври 2016 г. броят на пациентите, лекувани в лечебни заведения за болнична помощ нараства, в сравнение със същия период на 2015 г. През м. ноември, когато системата за автентификация започна да се прилага в болниците, се забелязва тенденция към намаляване на ръста на пациентите, потърсили болнична медицинска помощ. Пред декември 2016 г. е очевиден спадът в броя на хоспитализираните, спрямо ноември 2016 г. – с 25 890 пациента.

Комплексните мерки, предприети от НЗОК, включително и прилагането на електронната автентификация, дават възможност реални пациенти да получават повече медицински услуги, при същите разходи от страна на осигурителната институция.

През 2016 г. здравноосигурените получаваха лечение по 266 клинични пътеки, 39 амбулаторни процедури и 4 клинични процедури (КП, АПр и КПр).

С особено внимание е изграден подходът за комплексно лечение при онкологично болни.

В списъка с болничния пакет са включени някои напълно нови дейности – например радиохирургия, което доведе до изключително подобряване на достъпа до този вид медицинска помощ, с очакван огромен позитивен здравен и икономически ефект.

За първи път бяха включени три клинични пътеки за продължително лечение, а именно:

  • КП № 254 "Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето";
  • КП № 255 "Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции";
  • КП № 256 "Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето". Наличието на тези КП покрива традиционно съществуващата необходимост от извършване на дейност при съответните състояния и заплащането й с публични средства.

Снимка: Sofia media

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА

НОВИНАТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

НовиниСоциални грижиАнкетиТестовеНормативни актове