Начало Здравна медиа Здравни новини Официално бе открит Център за настаняване от семеен тип в град Елхово

Официално бе открит Център за настаняване от семеен тип в град Елхово

Официално бе открит Център за настаняване от семеен тип в град Елхово - изображение

  С официална церемония по повод Деня на детето бе открит Център за настаняване от семеен тип в град Елхово. Събитието е част от дейностите по проект „Къща като вкъщи", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване".

  Проектът се реализира от Община Елхово в партньорство със „Соник старт" ООД град София - дружество, което има богат опит в сферата на социалните дейности и опит в реализирането на проекти финансирани от Европейски и Национални програми.

  На тържеството, чийто домакин бе кметът на Община Елхово - г-н Петър Киров, присъстваха представители на Областна администрация Ямбол, Регионална дирекция „Социално подпомагане", Регионалните координатори на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" за област Ямбол, Дирекция „Социално подпомагане" град Елхово, членове на Постоянната комисия по етика, социална политика, здравеопазване, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедания към Общински съвет - Елхово, служба "Социални дейности" към община Елхово, децата от целевата група, които ще ползват услугите на Центъра, екипа по проекта, служители от общинска администрация, партньори и приятели. Мария Никова - ръководител на проекта представи целите и същността на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 година, схемата за безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване", както и целите, проектните дейности и очаквания ефект от дейностите по проекта. Г-н Петър Киров отправи приветствие към присъстващите. Разкриването на центъра е ярък пример за отговорността на общинското ръководство към целевите групи, които се нуждаят от грижи. Той пожела на екипа успешно реализиране на проекта, а след време да стане и делигирана от държавата дейност. Г-н Киров пожела на децата безгрижно детство, да се чувстват уютно в предоставените условия и да успеят да се реализират успешно в живота.

  Отец Николай Клюнков извърши водосвет и прочете молитва за здраве и успех на Центъра и децата, които са настанени в него. Кметът на община Елхово г-н Киров и г-жа Кадиева - зам.областен управител на област Ямбол прерязаха лентата на Центъра.

  Всички присъстващи разгледаха оборудваните помещения - всекидневна, спални помещения, кабинети за персонала - ръководител на Центъра, социален работник, психолог, педагог, медицинска сестра, възпитатели и хигиенист.

  Проектът на община Елхово, който ще се реализира в рамките на 14 месеца, има за основна цел успешна деинституционализация на деца от домове за деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ чрез създаване на алтернативна среда за живот и развитие, близка до семейната; намаляване на броя на децата, отглеждани в институцията (ДДЛРГ); създаване и институционално изграждане на услугата Център за настаняване от семеен тип в град Елхово; повишаване професионалния капацитет на местни специалисти в областта на социалните услуги; създаване на възможности за пълноценно социално включване на деца, лишени от родителска грижа с акцент реинтеграция в семейството. Част от дейностите до момента са изпълнени със средства на Община Елхово е извършен цялостен ремонт и са оборудвани помещенията, обособени като ЦНСТ.

  В резултат от реализацията на проекта е сформиран екип за организация и управление на проекта, проведени са въвеждащо и специализирано обучения за екипа на ЦНСТ, подбрана е целевата група по проекта. Закупени са материали необходими за нормалното функциониране на Центъра. От месец май започна и предоставянето на услуги в ЦНСТ Елхово за осем деца лишени от родителски грижи. Предстои провеждане на индивидуална и групова супервизия за служителите на ЦНСТ и организиране на занимания за децата. Крайният срок за реализация на проекта е 29.02.2012 година.

 

За Framar.bg:

3.4, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА