Начало Здравна медиа Здравни новини Прецизни тестове на кръвта откриват таласемия и диабет в Болница "Тракия" - Стара Загора

Прецизни тестове на кръвта откриват таласемия и диабет в Болница "Тракия" - Стара Загора

Прецизни тестове на кръвта откриват таласемия и диабет  в Болница "Тракия" - Стара Загора - изображение

Модерна апаратура на световния производител Bio-Rad за прецизни кръвни тестове вече работи в Клинична лаборатория на Болница "Тракия". Системата Bio-Rad D-10™ Dual Program и имунологичния анализатор Cobas E411 на Roche с изключителна точност подпомагат диагностиката и вида на анемията:

- Желязодефицитна анемия - Желязо , ЖСК, Феритин;
- Пернициозна анемия - Витамин В12;
- Хемолитична- ЛДХ, Тотален и Директен билирубин, Фракций на Хемоглобина.

Тук се включват различни вродени или придобити състояния, при които се наблюдава дефект в мембраната на клетката, в метаболитните и процеси, в синтезата на главния преносител на кислород в организма – хемоглобина, дефекти в различни мембранни протеини. Сред хемолитичните анемии, дължащи се на разстройство в синтезата на хемолобин, най-голямо значение имат тези с количествени нарушения, наречени таласемии.

Хемоглобинът е вътреклетъчен протеин, чиято основна функция в организма е транспорт на кислород от белите дробове до тъканите и на въглероден диоксид от тъканите до белите дробове. Хемоглобинът се състои от две различни части – белтъчна и небелтъчна част. Небелтъчната част се нарича хем и именно тя обуславя възможността на хемоглобина да свързва стабилно кислорода и да го пренася до клетките и тъканите. Белтъчната част от своя страна се нарича глобин и е изградена от 4 вида белтъчни вериги, две по две еднакви. В зависимост от комбинирането на субединиците се формират различни типове хемоглобин. Кръвта на възрастен човек съдържа първичен хемоглобин А (HbA), малък процент хемоглобин А2 (HbA2) и следи от фетален хемоглобин (HbF).

Таласемиите са хетерогенна група генетични нарушения в синтезата на хемоглобина, характеризиращи се с липса или намален синтез на един от типовете вериги на глобина. Т.е. в организма се произвежда (или пък изобщо не се произвежда) по-малко количество или алфа, или бета белтъчна верига, което обуславя и по-слабата продукция на хемоглобин като цяло. Едновременно с това, тъй като вторият вид вериги се произвежда нормално, той остава в излишък и преципитира в самия еритроцит, това от своя страна значително скъсява живота на клетката. Резултатът е появата на хемолитичен синдром. Съществуват основно два вида таласемии: малка и голяма.

Малката таласемия - Thalasemia minor, се изразява обикновено с леки промени, като част от тези хора са само носители на патологичния ген и без да боледуват и могат да предават аномалията на поколението си. Протича най-често безсимптомно или с незначителни оплаквания. Лабораторно се установява лекостепенна микроцитна, хипохромна анемия, а останалите показатели най-често са нормални. Диагнозата се поставя на базата на проведената електрофореза, HPLC, която установява намаление на нормалния хемоглобин А1 в организма и увеличение на хемоглобин А2 и/или на хемоглобин F (последният се среща при новородени, но веднага след раждането започва да се замества с нормалния хемоглобин А1). Обикновено лечението се провежда с фолиева киселина и много рядко с хемотрансфузии.

Голямата таласемия- Thalassemia major или т.нар. болест на Cooley, се изявява обикновено след 6-месечна възраст с тежко протичаща анемия, жълтеница, увеличена слезка, деформация на черепа поради хиперплазия на червения костен мозък, изоставане в растежа и развитието. Лабораторно се установява тежка микроцитна и хипохромна анемия със значително повишение на индиректния билирубин и на серумното желязо. Дефинитивно диагнозата се поставя на базата на определяне на съотношението на типовете хемоглобини . Лечението на заболяването става с постоянно преливане на кръв с цел поддържане на приблизително нормални стойности на хемоглобина. Поради развитието на вторична хемохроматоза (натрупване на желязо в паренхимните органи) е задължително лечението и с хелатори на желязото за извеждане на излишното желязо чрез урината.

"Затова изследването е от изключителна важност за правилното лечение на пациентите", казва д-р Мариела Русева, завеждащ Клинична лаборатория в Болница „Тракия“. Таласемията е заболяване, типично за населението по Средиземноморието – Италия, Гърция и други. В района на Стара Загора таласемията е често срещана в миньорната си форма, тъй като в областта живеят много потомци на бежанци от Беломорска Тракия.

"За да се направи изследване за таласемия с новата апаратура, е достатъчно минимално количество кръв – може да се вземе от вената или от пръста", посочва д-р Русева. Апаратът работи с две програми - кратка 3-минутна програма, която позволява само процентно определяне на HbA1с и пълна 6,5 минутна програма, предназначена за процентно определяне на хемоглобини А2, F и А1с и за откриване на абнормални хемоглобини в цяла човешка кръв. Методът е изключително надежден, защото резултатите не се влияят от евентуално налични хемоглобинови варианти, лабилните хемоглобини, липемия, карбамилиране, които при другите методи нерядко водят до некоректни резултати. Тестът не се покрива от Здравна каса. В клинична лаборатория на Болница "Тракия" се извършва на цена от 39 лева.

Новата апаратура е златен стандарт в света и за откриване на диабет с най-голяма точност. Апаратът на Bio-Rad работи на принципа на йонообменна високоефективна течна хроматография (HPLC) - златен стандарт в диагностиката на диабета, единственият признат в световен мащаб от Диабетната асоциация метод. Лечението на диабета изисква дългосрочно поддържане на нивото на кръвната захар възможно най-близко до нормалното ниво, което свежда до минимум дългосрочните последствия за кръвоносните съдове.

Единичното бързо измерване на кръвната захар е показател за непосредственото състояние на пациента, но може да не дава действителния статус на регулиране на кръвната захар. Затова измерването на хемоглобин A1с (HbA1с) на всеки два или три месеца е прието като мярка за гликемичен контрол при лечението и грижите за пациенти със захарен диабет и дава възможност пациентът да бъде предпазен от усложненията на диабета. Този тест се покрива от Здравната каса и се извършва в клинична лаборатория на Болница "Тракия" с направление от личния лекар или специалист.

Лабораторна диагностика на анемиите и цените на изследванията може да видите тук.

Снимка: Болница "Тракия"

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА

НОВИНАТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

НовиниИнтервютаИсторияЗаведенияСпортСнимкиГеография