Начало Здравна медиа Научни презентации Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти - 14.11.2013 година, София

Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти - 14.11.2013 година, София

Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти - 14.11.2013 година, София - изображение

На 14.11.2013 г. Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) организира конференция на тема: „Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти”. Форумът се проведе в зала „Изток” на Народното събрание и премина под патронажа на Комисията по здравеопазване в НС и Министерство на здравеопазването.

Лектори на събитието бяха бяха г-н Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА), проф. Татяна Бенишева, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране, д-р Кунчо Трифонов, управител на IMS България и г-н Владимир Афенлиев, член на изпълнителния съвет на ЕГА и директор „Бизнес операции” в Софарма АД.

Предлагаме на вашето внимание презентациите, изнесени пред аудиторията:

Презентация на г-н Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА)

Презентация на проф. Татяна Бенишева, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране

Презентация на д-р Кунчо Трифонов, управител на IMS България

Презентация на г-н Владимир Афенлиев, член на изпълнителния съвет на ЕГА и директор „Бизнес операции” в Софарма АД

Доклад "Факти и цифри за генеричните и биоподобните лекарства в ЕС"

3.7, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА