Начало Здравна медиа Здравни новини Високият имунизационен обхват на ромските деца е приоритет на здравната ни система

Високият имунизационен обхват на ромските деца е приоритет на здравната ни система

Високият имунизационен обхват на ромските деца е приоритет на здравната ни система - изображение
Днес в Перник бе открит форум на тема: "Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) - приоритети и изпълнение". Министър Десислава Атанасова съобщи на откриването, че Министерството на здравеопазването активно участва в националните и международни инициативи в сферата на интеграцията на ромите и решаването на специфичните здравни проблеми на трудно-достъпни и уязвими групи от населението. Тя добави, че политиката на МЗ е насочена към създаване на условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани на България до здравни услуги, независимо от техния пол, възраст, етническа и социална принадлежност.

Министър Атанасова припомни, че през последните години МЗ ежегодно отпуска средства за провеждане на профилактични прегледи, имунизации и изследвания в населени места с преобладаващо ромско население, като използва получените 23 мобилни медицински кабинета по Програма ФАР. С тяхна помощ през 2011 г. в девет области на страната са проведени общо 11 465 прегледа и изследвания с подвижните терапевтични, педиатрични и гинекологични кабинети, с клиничните лаборатории, ехографи, мамографи и флуорографи. При над 2353 лиса са диагностицирани заболявания или са установени отклонения в лабораторните изследвания. Те са насочени към допълнителни диагностични уточнения и лечение в съответните лечебни заведения.

„Създадената мрежа от здравни медиатори е гордост за България и Министерството на здравеопазването", каза Атанасова. Работещите в момента 109 здравни медиатори в 57 общини подпомагат както населението в кварталите с компактно ромско население, така и медицинските специалисти, които обслужват това население. Министър Атанасова отбеляза, че ролята на здравните медиатори е неоценима и по отношение на провеждането на беседите с младите хора, бъдещите майки и населението в махалите, организирани от експертите от Регионалните здравни инспекции по различни теми, свързани с подобряване на здравето им.

Въпросът за изпълнението на Националния имунизационен календар във всичките му направления и най-вече осигуряването на висок имунизационен обхват на ромските деца е определен за приоритетен за здравната система на страната.

Нов акцент при провежданата от МЗ политика ще бъде поставен в още четири направления:

 - подготовката на студентите в медицинските университети и колежи, както и на действащи медицински специалисти за работа с етнически общности и в мултикултурна среда;

 - укрепване и разширяване на мрежата от здравни медиатори;

 - осигуряване на финансова устойчивост за реализиране на скринингови и превантивни здравни програми със средства от държавния и общински бюджети в здравни програми;

 - периодично проучване на здравния статус на ромското население, анализ и използване на данните за оценка на здравното състояние и стратегическо планиране.

След срещата министър Атанасова посети един от кварталите с компактно ромско население в гр. Перник - кв. „Рудничар", където са разположени мобилни медицински екипи. Там бе даден стартът на инициативи с основен акцент върху мерките за повишаване на здравната култура и достъпа до здравеопазване на уязвимите групи от етнически произход. В продължение на месец и половина в 40 български населени места в 9 области на страната ще бъдат извършени педиатрични и гинекологични прегледи с мобилни кабинети, осигурени от Министерство на здравеопазването. Кабинетите ще бъдат разположени в райони с компактно ромско население с цел да бъде обхванат максимален брой хора, които имат затруднен достъп до здравни услуги. Дейностите ще бъдат реализирани с помощта на здравните медиатори, РЗИ, гинеколози, общопрактикуващи лекари и педиатри от местните болнични заведения. Освен педиатрични или АГ прегледи, с мобилни кабинети ще бъдат извършвани и безплатни и доброволни тестове за СПИН.

За Framar.bg:

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА