Начало Здравна медиа Здравни новини Равенството между мъжете и жените ще бъде гарантирано със закон

Равенството между мъжете и жените ще бъде гарантирано със закон

Равенството между мъжете и жените ще бъде гарантирано със закон - изображение
Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените излезе със следните препоръки към България:

- държавата да изгради правна рамка за равнопоставеността между мъжете и жените;
- да популяризира конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;
- да създаде механизми за разглеждане на жалби за нарушения;
- да предприема адекватни мерки срещу насилието спрямо жените, както и срещу трафика и проституцията;
- повишаване на ролята на неправителствените организации.

От Българския център за джендър изследвания съобщиха, че на 12 юли в Ню Йорк са разгледани препоръките на комитета и е бил представен доклад на българското правителство за изпълнение на конвенцията, който е представен с голямо закъснение от 14 години след предишния правителствен доклад по конвенцията, разгледан през 1998 година.

Стана ясно, че ще бъде приет закон за равенство между мъжете и жените, ще се работи за повишаване на достъпа на жените до правни услуги, а също и по обучението на правораздавателните органи, адвокати и съдии, боравещи с тази тематика.

В момента съществува консултативен съвет по равнопоставеност към Министерство на труда и социалната политика, който рядко се събира и заседава и няма възможност да осъществява цялата дейност, посочи Геновева Тишева от центъра. Според нея е необходимо да се установи по-близко сътрудничество на държавата с активните женски организации.

По отношение на насилието и трафика тези организации имат решаваща роля, отбеляза тя. Тишева отправи искания към правителството и правосъдното министерство в присъствието на зам.-министъра на правосъдието Валентина Тодорова.

Още от септември - октомври да започнат разговори с правителството, правосъдното и социалните министерства, Комисията за защита от дискриминация, омбудсмана и неправителствени организации за съществуващия институционален механизъм, настоя още тя. Тишева подчерта, че е необходимо да се създадат работни групи за предоставяне на правна помощ на жените.

За Framar.bg:

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА