Начало Здравна медиа Научни публикации Малнутриция и последствията от нея

Малнутриция и последствията от нея

Малнутриция и последствията от нея - изображение

МАЛНУТРИЦИЯ Е:
Полиетиологично хетерогенно болестно състояние, което се характеризира с:
1. Намален хранителен прием (намален апетит, гладуване, гадене, повръщане, нарушено гълтане).
2. Малабсорбция и малдигестия (гастрит, резекция на стомах, резекция  на  черва,  синдром на късото черво, ентероколит, болест на Крон, ХУХК).
3. Повишени хранителни енергийни нужди (сепсис, изгаряния, лъчетерапия, химиотерапия, стрес).
4. Повишени хранителни енергийни загуби (повръщане, диария, рани, фистули, дренаж).


КОЙ Е ЗАСЕГНАТ?
Недохранването преобладава в болниците
Проучванията сочат, че 1 от 4 болнични пациенти са с риск от малнутриция или вече страдат от недохранване.
Недохранването преобладава в старчески домове
Последните големи проучвания сочат, че повече от 1 от 3 пациенти в старчески домове са с риск от малнутриция или вече страдат от недохранване.
Недохранването преобладава в обществото.
Приблизително 1 от 3 възрастни са изложени на риск от недохранване.
Рискът от малнутриция е с 40% по-висок при възрастни над 65 години.

Всички те страдат от малнутриция!

Най-високата степен е в онкологията, гастроентерологията, гериатрията, вътрешните болести и хирургиятаПОСЛЕДСТВИЯ ОТ МАЛНУТРИЦИЯТА
Недохранването причинява дискомфорт, инвалидност и дори смърт, както и сериозно увеличава разходите за социални грижи за хората и обществото.

Недохранването е широко разпространено, засяга всички възрасти - както пациентите в болница, така и много от възрастните хора.
Недохранването е универсалeн и скъп проблем за общественото здраве в Европа, но все още до голяма степен непризнат от здравните специалисти и обществените структури и огранизации.
Пациентите или техните близки най-често сами търсят решение, въпреки че за проблема с неправилното хранене трябва да се работи на всички нива - от страна на правителството, от страна на органите на здравеопазването, органите за социални грижи и най-вече от професионалистите в областта.

НА КОГО ДА ДОВЕРИМ ЗДРАВЕТО НА ПАЦИЕНТА?
Най-често първият контакт на пациента е с общопрактикуващия лекар.
Тесният контакт с пациента създава доверие, увереност и внушава чувство за безопасност на предлаганите дейности и грижи.
Разширената практическа роля и комуникативните умения на сестринския персонал днес до голяма степен определят и успеха на терапевтичния подход.

КАК ДА ПОСРЕЩНЕМ НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТА?
Необходимо е ранно разпознаване и бърза намеса в борбата с малнутрицията от медицинския персонал.
Обучителни модули за ентерално хранене - просто, бързо и надеждно.
Тестове за оценка на нутритивния статус - скрининг на пациента за по-малко от 5 минути.

ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ
- Фабрични хранителни формули, балансирани по отношение на протеини, въглехидрати, мазнини, фибри, витамини, макро- и микронутриенти

- Точно фиксиран калориен внос, осмоларитет и осмолалитет
- Стерилни, липсва риск от контаминация
- Основното им предимство е в поддържането на нормалната функция на стомашно-чревния тракт
- Редукция на колонизацията на стомашно- чревния тракт с патогенни микроорганизми

МЕДИЦИНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА
- Забавeният внос на хранителни субстрати след тежка травма, заболяване или оперативна интервенция, води до драстично покачване честотата на усложнения.
- Най-големият енергиен дефицит се акумулира през първата седмица от престоя на болния в интензивно отделение, като дневният негативен енергиен баланс често е по-голям от 1000 Ксаl.
- Енергиен дефицит над 5000 Кcal е често срещано явление през първата седмица от лечението на критично болни, и е определящ за появата на компликации, а изразеността му корелира с броя на усложненията - инфекции, остра бъбречна недостатъчност, дихателна недостатъчност и др., а често и смърт.

Повече информация за хранене при онкологични заболявания

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА