Начало Здравна медиа Здравни новини Позиция на Пациентските организации „Заедно с теб“

Позиция на Пациентските организации „Заедно с теб“

Позиция на Пациентските организации „Заедно с теб“ - изображение

В специална позиция Пациентските организации „Заедно с теб“ изразяват своето становище по повод предстоящото преминаване на Центъра „Фонд за лечение на деца“ към здравната каса, но и отговарят на обвиненията на управителя на касата д-р Дечо Дечев за некоректната работа на Фонда. Позицията им е адресирана до премиера и до министъра на здравеопазването и е подписана от Пенка Георгиева, която е представител на пациентските организации и е член на Обществения съвет към ЦФЛД. Ето и позицията на ПО „Заедно с теб“:

В качеството ми на член на Обществения съвет на Центъра „Фонд за лечение на деца“ през последните две години изразявам остро негодувание за опитите на д-р Дечо Дечев, Управител на НЗОК, да дискредитира работата на Обществения съвет, манипулирайки обществото единствено с цел да оправдае неразумното и нормативно неподготвено решение за преминаване на Фонда за лечение на деца към НЗОК.

В Обществения съвет на Фонда за лечение на деца е елитът на българското детско здравеопазване - достойни лекари, отдали живота си с професионализъм години наред за българските деца, също и представители на медиите и неправителствените организации.
Всички членове на Обществения съвет винаги строго съблюдават спазването на правилата на работа на Фонд за лечение на деца.

  1.Всяко болно дете, независимо дали ще се лекува в чужбина или в България, има оферта, касаеща изразходване на субсидията от държавата в размер на 12 милиона лева плюс сумите, събрани от дарения и глоби, за които Общественият съвет носи отговорност.
Всяко дете категорично е гласувано от Обществения съвет за одобрение при наличие на такава оферта за сумите до стотинка по субсидията и даренията.

Някои деца, които се нуждаят от лечение в чужбина освен тази оферта за суми, платими от Фонда, касаещи хонорари на чужди лекари, логистика и лечение, невключено в заплащаното от Системите за координация за здравна и социална сигурност в ЕС, се нуждаят от издаването на формуляр S2 от НЗОК.

Когато лечението е в страна, където са въведени диагностично-свързаните групи, например, чуждата болница не може да предостави подробна информация предварително относно формуляр S2, а в края на лечението. Формуляр S2 се контролира и издава от НЗОК (или от МЗ когато става на въпрос за трансплантации, например).

Ако д-р Дечо Дечев вижда нередности във формулярите S2, издавани и контролирани от НЗОК, да уволни подуправителя си д-р Йорданка Пенкова, която се предполага, че не е упражнила нужния контрол в този период, а не да отправя обвинения към Обществения съвет, с единственото си желание да го премахне, за да не пречи на лобистки интереси.

В тази връзка задавам въпрос: смята ли д-р Дечо Дечев да спира тези болни деца, които се нуждаят от лечение и за които трябва да издава формуляр S2 за лечение в държави, в които са въведени диагностично-свързани групи, например, или да забавя деца, спешно нуждаещи се от лечение?

Ако това е така, значи още веднъж изразявам несъгласие Фондът да премине към НЗОК, тъй като тази група болни деца ще е дискриминирана и Управителят ще пести средства, отказвайки лечение на деца.

Ако Управителят счита, че ще издава формуляри S2 за лечение на децата по диагностично-свързани групи, например, за които сумата е ясна накрая, тогава настоявам публично да се извини на Обществения съвет за отправените обвинения и манипулации.

  2. Относно обвиненията за злоупотреби с логистиката за децата от „Фонда за лечение на деца“ считам, че това е недоказано публично обвинение от д-р Дечо Дечев към институцията Министерство на здравеопазването, тъй като транспортните разходи се заплащат от фирма, спечелила обществена поръчка. Очаквам Министърът на здравеопазването да защити институцията Министерство и да направи проверка правомерно ли е проведена тази обществена поръчка и относно дейността на спечелилата фирма.

  3. От Пациентски организации „Заедно с теб“ задаваме следните въпроси и настояваме за ясно разписани нормативни уредби от НЗОК:

     а) Как ще става заплащането на хонорари на лекари в чужбина за децата, както и транспортни разходи и такива по настаняване, често в самата болница, тъй като НЗОК може да заплаща според действащото законодателство само медицински дейности?

     б) Сега Фондът за лечение на деца заплаща лекарства в България за тежки онкологични заболявания и други, невключени в реимбурсната листа на НЗОК, както и медицински храни. Как ще се заплащат в бъдеще?

     в) Медицинските изделия, които досега заплаща Фондът. В момента не виждаме голяма част от тези изделия в реимбурсната листа на НЗОК. Това означава откази за лечение и спестяване на средства от НЗОК срещу живота и здравето децата.
     

     г) Осигуряване на лечение на деца извън Европейския съюз. Как смята Управителят на НЗОК да разреши този казус, тъй като според действащото законодателство това е невъзможно и тези деца ще са дискриминирани.

     д) Как смята Управителят на осигури прозрачност в работата относно децата, като дейността ще се осъществява от служители на заплата към него и е ясно, че е няма да посмеят да сигнализират за каквито и да са нередности?

Има и редица други въпроси. Преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК на тъмно и набързо без ясни правила и при абсолютно нежелание за обяснение от Управителя на НЗОК създава огромно напрежение сред родителите на болни деца.
Управители на НЗОК, министри и други управленци идват и си отиват, но ние, пациентите оставаме и не сме съгласни всеки да си прави неясни експерименти с болните деца на България!
С уважение: Пенка Георгиева

Редактор: Гергана Караилиева

Източник: patients.e-zdravey.com

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА

НОВИНАТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Новини