Начало Здравна медиа Здравни новини Системата за верификация на лекарствата защитава пациента и става задължителна за всички страни в ЕС

Системата за верификация на лекарствата защитава пациента и става задължителна за всички страни в ЕС

Системата за верификация на лекарствата защитава пациента и става задължителна за всички страни в ЕС - изображение

След 9 февруари 2019 г. лекарствата с рецепта ще бъдат защитени срещу фалшифициране чрез система за верификация. От тази дата тя става задължителна във всички страни членки на ЕС, припомнят от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

Лекарствата ще излизат от производство с двуизмерен матричен код на опаковките си, чрез който се проверява и доказва, че не са фалшифицирани. Над 5 милиона опаковки вече са успешно качени в българската система за верификация на лекарствата, която е свързана с Европейската система.

Целта на верификацията е да се гарантира проследяемост на всяка опаковка от производителя до крайния потребител.

В България към момента в системата са включени над 1000 аптеки (включително над 70 болнични), 50 търговци на едро, 180 притежатели на разрешение за употреба.

Системата за верификация в България се внедрява от сдружението с нестопанска цел БОВЛ, а държавата контролира процеса чрез Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Организацията обединява всички участници в производството и снабдяването с лекарства у нас, представени чрез нейните членове - Българския фармацевтичен съюз (БФС), Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (АrPharM), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГфармА), Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРТПЛ).

На националната конференция, която ще се проведе на 23 януари в София, ще бъде подробно разяснено какво представлява и как функционира системата за верификация на лекарствата у нас и в ЕС. Г-н Андреас Уолтър, генерален директор на Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO) прие поканата да участва в събитието заедно с представителите на българските здравни институции. Той е водещ експерт, участвал в работата по европейската Директива срещу фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС).

Системата за верификация на лекарствата е най-големият публично-частен проект на ЕС до момента. Финансира се изцяло от индустрията и затова няма да доведе до промени в цените, достъпа, снабдяването и качеството на лекарствата.

 2019-а ще бъде година на плавен преход към новата система, през която ще се предлагат опаковки със и без уникален идентификационен код. След 9 февруари 2019 г. ще се произвеждат само опаковки със сериализация (кодиране по правилата на верификацията).

 Верификацията на лекарствата се въвежда изцяло за защита на безопасността на пациентите, тъй като фалшифицираните лекарствени продукти представляват значителен риск за здравето и живота на хората.

Над материала работи: Ивайло Тончев

Официална страница

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА

НОВИНАТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

НовиниИнтервюта